Blog - Ultimele știri

Andrei Săvescu: Stimate domnule Preşedinte, vă mulţumim pentru disponibilitatea de a ne acorda un interviu pentru utilizatorii JURIDICE.ro. Ecourile Congresului Avocaţilor, ale cărui lucrări s-au desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Bucureşti, nu s-au stins încă. A fost un Congres atât de diferit?

Gheorghe Florea: Nu. A fost un congres anual neelectiv în care, de regulă, sunt analizate şi aprobate/neaprobate rapoarte de activitate ale organelor profesiei de avocat şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor, la nivel central. Anul acesta Congresul avocaţilor trebuia să aprobe un nou Statut al Casei de Asigurări – impus de Congresul avocaţilor din 2010 şi 2011.

În fine, congresul recent încheiat a iniţiat proiectul unei Carte albe a situaţiei din profesia de avocat, analizată distinct de Congres, pentru prima dată după 1995, când a intrat în vigoare Legea de organizare şi exercitare a profesiei.

Tendinţa unei întruniri a reprezentanţilor profesiei la nivel naţional a fost firească, dar dezbaterea prealabilă, în barouri, a problematicii Casei de Asigurări a Avocaţilor, adesea influenţată de zvonuri şi „false probleme” induse de cei interesaţi să conserve o situaţie ce le convine, a aprins spiritele, ceea ce este benefic deoarece demonstrează funcţiunea democraţiei profesionale organizate de lege.

Andrei Săvescu: Problema sistemului de asigurări sociale pentru avocaţi a ţinut capul de afiş al Congresului. Ce tendinţe s-au confruntat? Cum va fi viitorul pentru avocaţi?

Gheorghe Florea: S-au confruntat două tendinţe: cea care tinde la menţinerea situaţiei actuale, care favorizează decizia adecvată situaţiilor particulare ale fiecărui barou şi cea care impune controlul avocaţilor şi transparenţa sistemului, neconvenabilă celor predispuşi la procurarea de „avantaje” proprii. A reuşit să de impună – după dezbateri aprinse, adesea marcate de modele de conduită specifice politicului, promovate mai ales de foşti oameni politici sau de cei cu „experienţă” parlamentară, ori de şedinţe de consilii locale (!) – opinia majoritară, cea propusă de Consiliul UNBR, ceea ce este pozitiv! S-a conservat descentralizarea – de altfel necesară şi benefică – şi s-a perfecţionat sistemul controlului şi al responsabilităţii individuale pentru decizii luate de cei aleşi să decidă.

Sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor va evolua instituţional ca o necesitate impusă de regulile stricte ale disciplinei financiare, dar are suficiente rezerve dacă cei care îl gestionează sunt cu adevărat dedicaţi intereselor generale şi nu au alte interese decât cele declarate public – pentru ca să se reducă cota de contribuţie la sistem, dacă se respectă strict disciplina financiară!

Andrei Săvescu: Ce s-a discutat în Congres cu privire la eforturile UNBR de stopare a fenomenului avocaturii clandestine?

Gheorghe Florea: Problema nu a fost şi nu este de atributul legal al Congresului avocaţilor, organ instituit prin dispoziţii normative exprese, cu o competenţă anume. Respectarea strictă a legii este de responsabilitatea autorităţilor competente, care, dacă vor să aplice corect legea vor înlătura „complicităţi suspecte” ce favorizează ilicitul! Barourile au competenţa prevăzută de art. 26 alin. (4) din lege, iar cei aleşi sunt obligaţi, dacă este cazul, să nu devină, la rândul lor, complici cu fărădelegea!

Andrei Săvescu: Cum stau în balanţă autoreglementarea profesiei de avocat şi reglementarea profesiei făcută de legiuitor?

Gheorghe Florea: În limitele prevăzute de lege, organele profesiei au demonstrat – până în prezent – că pot să îşi exercite corect competenţele. Problema publicităţii profesionale, a asistenţei judiciare şi a evitării conflictelor de interese sunt priorităţi în domeniul autoreglementării, potrivit direcţiilor de dezvoltare instituţională a profesiei, hotărâte de Congres.

Andrei Săvescu: Ziua Avocatului este în fiecare an un prilej de sărbătoare, dar şi de meditaţie, în pragul vacanţei judecătoreşti…

Gheorghe Florea: Desfăşurarea Congresului în apropierea Zilei Avocatului, sărbătorită în fiecare an la 24 iunie, îmi permite să adresez tuturor avocaţilor mesajul pe care l-am adresat Congresului avocaţilor: cu sănătate şi perseverenţă realizările profesionale bazate pe efortul de a se impune respectarea legii vor răsplăti încrederea în profesie şi în profesionalism! Este nevoie de conlucrarea între profesiile juridice, mai mult ca oricând. Lupte în contra imposturii şi fermitatea în reprimarea indisciplinei profesionale vor convinge societatea că cetăţenii se pot baza pe avocaţi totdeauna când securitatea lor juridică este în pericol!

Andrei Săvescu: Vă mulţumesc şi sper ca dorinţele dumneavoastră pentru profesia de avocat să se îndeplinească!

Gheorghe Florea: Şi eu vă mulţumesc!