Arhiva pentru categoria: Articol

Publicații

Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor

Despre avocatura din România, la 150 de ani de la reglementarea prin lege

Încadrarea profesiei de avocat în şablonul relaţiilor de tip angajat-angajator încalcă flagrant principiul independenței avocatului și are consecințe grave asupra înfăptuirii statului de drept

Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate

Câteva observații privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

Profesia de avocat, încotro?

Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin Legea de organizare și exercitare a profesiei de avocat (I)

Considerații privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și în acțiunea în contrafacere de fond

Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC

Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Impactul Noului Cod Civil asupra contractului de asistență juridică