Florea Sonia

Avocat dr. Florea Sonia

Câteva detalii

Avocat în Baroul București din 2003, colaborator al SCPA Florea Gheorghe și Asociații din același an, cu experiență profesională în activități de asistență juridică și reprezentare în litigii, consultanță juridică și negocierea contractelor în special în dreptul contractelor, dreptul proprietății industriale, dreptul de autor și drepturi conexe, dreptul concurenței neloiale, dreptul concurenței economice (antitrust), arbitraj, litigii comerciale internaționale

Doctor în Drept procesual civil, cu teza ”Cereri și acțiuni în materia dreptului proprietății intelectuale”, conducător de doctorat Prof. univ. dr. V.M. Ciobanu, Facultatea de Drept, Universitatea din București, calificativ excelent (summa cum laude) (2012)

Autoare a numeroase articole și studii științifice privind probleme de dreptul proprietății intelectuale și de drept procesual civil, publicate în reviste de specialitate. Unele articole pot fi accesate pe site-ul www.ssrn.com, la pagina autoarei. Speaker constant la conferințe și seminarii organizate în aceste materii de drept.

Consilier în proprietate industrială, cu specializările mărci și indicații geografice (OSIM, EUIPO, 2005), brevete de invenție (OSIM, 2017), desene și modele industriale (OSIM, EUIPO, 2017)

Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2015-prezent) și în cadrul Centrului de Mediere și Arbitraj al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală (OMPI) (2020-prezent).

Contact

Telefon

+40 745 042 998


E-mail

sonia.florea@avfloreagheorghe.ro


Activitate profesională

Doctor în drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din București, îndrumător știintific Prof. Dr. V.M. Ciobanu, cu teza: ”Cereri si actiuni in materia drepturilor proprietate intelectuala” (Excelent – Summa cum laude), septembrie 2012

În cursul studiilor doctorale a efectuat un stagiu de cercetare de 3 luni la Institutul Max Planck pentru Dreptul Proprietății Intelectuale și Dreptul Concurenței din München

Masterat (LLM) în drept comercial și dreptul corporațiilor, University College of London, University of London (Merit, 2003-2004)

În cadrul masteratului intercolegial a dobândit cunoștinte aprofundate în materiile:

  • drept european al concurenței (profesori: Valentine Korah, University College of London și Richard Whish, King’s College London)
  • drept internațional și comparat al dreptului la marcă (profesori: Gail E. Evans și David Llewelyn, Queen Mary University of London)
  • drept internațional și comparat al dreptului de autor (profesor: Adrian Sterling, Queen Mary University of London)
  • litigii comerciale internaționale (profesor: Loukas Mistelis, University College of London)

Licență în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2003)

Licență în Drept european (Maîtrise), Colegiul juridic franco-roman de studii europene, Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne (2003)

Bursa ”Jeremy Bentham”, University College of London, University of London (2003-2004)

Bursa Academiei Organizației Mondiale pentru Protecția Proprietății Intelectuale (Academia OMPI) pentru cursurile Școlii de vară organizate de Instituție la Geneva, Elveția (iulie-august 2002)

Bursa Erasmus, Facultatea de Drept, Universitatea din Teramo, Italia (2001-2002)

Avocat, membră a Baroului București (din 2003)

Arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2015)

Consilier în proprietate industrială, Oficiul de Stat pentru Inventii și Marci (OSIM) și European Union Intellectual Property Office (EUIPO), cu specializări în domeniile: mărci și indicații geografice (2004), brevete de invenție (2017), desene și modele industriale (2017)

Stagiu de practică de 6 luni în cadrul Withers LLP, Londra, în departamentele de proprietate intelectuală și litigii (2003-2004)

Lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA București) la disciplinele: drept civil și drept procesual civil, dreptul proprietății intelectuale (2021-prezent)

Lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA București) la disciplinele: dreptul afacerilor, drept civil și drept procesual civil (2007-2011)

Colaborator extern (conducator de seminare), Facultatea de Drept, Universitatea din București, la materiile: dreptul proprietății intelectuale (2008-2009 și 2010-2013) și drept procesual civil (2011-2012)

Premiul ”MIHAIL ELIESCU”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, Societatea ”Titu Maiorescu” și revistele ”Dreptul” și ”Palatul de Justiție” pentru lucrarea ”Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală” (2013)

Premiul ”HENRI CAPITANT”, pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului 2013 pe teme de drept privat, acordat de ”Revista română de drept privat”, în colaborare cu Asociația Henri Capitant – România și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru lucrarea ”Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală”

The New EU Press Publishers Related Rights. Romanian Implementation and Comparative View (Noile drepturi conexe ale editorilor de presă. Implementarea în dreptul român și privire comparativă)

Reglementarea procedurilor pentru asigurarea confidențialității secretelor comerciale în procedura de judecată de drept comun și în litigii arbitrale

Probleme privind soluționarea excepției lipsei puterii de reprezentare și a excepției lipsei dovezii calității de reprezentant

Provocări ale dreptului procesual în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Acțiunea în decădere din drepturile conferite de marcă și acțiunea în anularea înregistrării mărcii. Cazul înregistrării ca marcă a insignei profesiei de avocat de către o entitate lipsită de personalitate juridică

Aspecte privind protecția secretelor comerciale prin Ordonanța de urgență nr. 25/2019

Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor

Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor. Studiu comparat de jurisprudență, Curierul Judiciar nr. 9/2017

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor, Revista română de dreptul proprietătii intelectuale

Câteva observații privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

”Dreptul la marca: coexistenta si armonia dintre sistemele nationale si sistemul european de protectie”, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale nr. 4/2014

Considera!ii esen!iale privind competen!a Comisiei de contesta!ii din cadrul OSIM de a constata „i pronun!a sanc!iunea perim#rii contesta!iei în materia dreptului la marc#, Revista romana de proprietate industriala nr. 2-3/2014

Considerații privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și în acțiunea în contrafacere de fond, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale nr. 1/2014

Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, Revista romana de proprietate industriala, nr. 3-4/2013

Consideratii privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare in judecata potrivit Noului Cod de Procedura Civila, Revista romana de drept privat nr. 5/2013

Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC, Revista romana de drept privat nr. 4/2013

Consideraţii privind procedura desfăşurată în faţa Tribunalul Arbitral al Oficiului Român pentru drepturile de autor, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 4/2012

Aspecte privind stabilirea jurisdicţiei competente să soluţioneze acţiuni în contrafacere cu elemente de extraneitate, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 3/2012

Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală, Revista romana de arbitraj, nr. 4/2012

Actiunea in contrafacere in dreptul intern, Revista romana de drept privat, nr. 2/2012

Consideraţii privind noţiunea tehnico-juridică de contrafacere. Evoluţii legale şi jurisprudenţiale, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 1/2012

Considera!ii esen!iale privind competen!a Comisiei de contesta!ii din cadrul OSIM de a constata „i pronun!a sanc!iunea perim#rii contesta!iei în materia dreptului la marc#, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 4/2011

Reglementarea mãsurilor asigurãtorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã, Revista romana de drept privat, nr. 6/2011

Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr.1/2010

”Drepturile titularului la marca in contextul importurilor paralele”, www.juridice.ro, 02.10.2007

Proba folosirii marcii, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 4/2006

Aspecte teoretice si practice privind limitele dreptului exclusiv asupra marcii, Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale, nr. 1/2006

”Probleme privind soluționarea excepției lipsei calității de reprezentant și a excepției lipsei dovezii calității de reprezentant”, în cadrul conferinței ”Litigators”, 2023

”Provocări ale dreptului procesual în materia drepturilor de proprietate intelectuală”, în cadrul conferinței naționale ”In memoriam prof. Viorel Mihai Ciobanu. Procesul civil la începutul mileniului III. 10 ani de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, 2023

”Principiul remunerării adecvate și proporționale. Implementarea dispozițiilor art. 18-23 din Directiva 2019/790”, în cadrul conferinței ”Copyrights Real Life. Remunerația artiștilor”, 2022

”The New EU Press Publishers Related Rights. Romanian Implementation and Comparative View” (”Noile drepturi conexe ale editorilor de presă. Implementarea în dreptul român și privire comparativă), în cadrul conferinței internaționale ”Provocările dreptului de autor la 160 de ani de la prima reglementare a acestora în România și la 150 de ani de drepturi morale de autor în lume”, organizată de Grupul român al Asociației Literare și Artistice Internaționale ALAI, 2022

”Trademarks Real Life”, 2022

”Calitatea de parte și de terț în litigiile de dreptul proprietății intelectuale”, în cadrul conferinței ”Litigators”, 2021

”Probleme practice legate de protectia proprietatii intelectuale in Romania”, în cadrul conferintei ”Probleme dificile de drept comercial (ed. 4) Cresterea si sugrumarea afacerii”, organizate de Societatea de Stiinte Juridice si Baroul Bucuresti în colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 16.11.2018

”Reaua credinta ca motiv de refuz si de anulare a inregistrarii marcii”, in cadrul seminarului ”100 de ani de protecie de marcilor. Evolutii, perspective, provocari”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 23-25.10.2018, Sinaia

”Evolutii legislative si jurisprudentiale privind limitele si exceptiile dreptului la marca si ale dreptului de autor”, în cadrul conferintei nationale ”Contrafacerea, concurenta si protectia produselor traditionale in Uniunea Europeana”, organizate de Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, 02-03.11.2017

”Actiunea in contrafacere. Evolutia jurisprudentei intentelor europene si directii de reglementare”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XVIII-a, organizat de Rominvent, 11-13.10.2017, Poiana Brasov

”Reforma dreptului european al marcilor. Consecinte asupra legislatiei romane in materie”, in cadrul seminarului ”Marcile si indicatiile geografice in contextul economic actual”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 30.08.-01.09.2017, Sinaia

”Reforma dreptului european al marcilor. Proceduri de opozitie, anulare, decadere. Cai de atac”, in cadrul seminarului ”Marcile si indicatiile geografice in contextul economic actual”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 30.08.-01.09.2017, Sinaia

”Procedurile de decadere din dreptul la marca si de anulare a inregistrarii marcii. Studii de caz”, in cadrul seminarului ”Marcile si indicatiile geografice in contextul economic actual”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 30.08.-01.09.2017, Sinaia

”Raspunderea intermediarilor pentru incalcarea drepturilor de autor pe Internet”, în cadrul conferintei ”Probleme dificile de dreptul internetului”, editia I, organizate de Societatea de Stiinte Juridice în colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 18.11.2016

”Plagiatul si incalcarea drepturilor de autor”, in cadrul conferintei internationale bienale a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, sectiunea ”Trends and transformations in IP Infringement and enforcement”, 28-29 octombrie 2016, Timișoara

”Apararea drepturilor de proprietate intelectuala. Noutati in dreptul Uniunii Europene”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XVII-a, organizat de Rominvent, 19-21.10.2016, Poiana Brasov

”The Impact of the European Trade Mark Law Reform on the Romanian Legislation”, in cadrul conferintei internationale ”Challenges of the Knowledge Society”, organizata de , 20-21.05.2016

”Apararea dreptului la marca. Evolutii jurisprudentiale si perspective de reglementare”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XVII-a, organizat de Rominvent, 28-30.10.2015, Sibiu

”Dreptul la marca. Coexistenta si armonia dintre sistemele nationale si sistemul european de protectie”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XVI-a, organizat de Rominvent, 15-17.10.2014, Sibiu

”Reteaua europeana de marci si design – armonia procedurala”, în cadrul seminarului ”Colaborarea OHIM – OSIM in contextul programului de convergenta si a proiectelor de cooperare internationala”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 03-05.09.2014, Jupiter

”Probleme dificile de procedura civila”, Societatea de Stiinte Juridice în colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 21-22.02.2014

”Probleme privind arbitrabilitatea litigiilor in materia drepturilor de proprietate intelectuala”, în cadrul conferintei ”Arbitrajul în Noile Coduri”, organizate de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 16-17.12.2013

”Aspecte procesuale cu caracter de noutate in actiunile pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XV-a, organizat de Rominvent, 9-11.10.2013, Sibiu

”Conflictul dintre dreptul la marca si dreptul decurgand dintr-o marca neinregistrata sau dintr-un alt semn utilizat in activitatea comerciala”, in cadrul semniarului ”Protectia proprietatii industriale – cai si consecinte”, organizat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 28-30.08.2013, Cap Aurora

”Aspecte privind reglementarile noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila cu impact asupra solutionarii actiunii in contrafacere”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XIV-a, organizat de Rominvent, 21-23.11.2012, Sibiu

”Arbitrajul în domeniul proprietăţii intelectuale”, in cadrul conferintei internationale „Tendinţe moderne în arbitrajul comercial internaţional”, organizat de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Leaua&Asociatii și Societatea de Stiinte Juridice, 6-7.09.2012, Universitatea din Bucuresti

”Despre contrafacere, incalcarea drepturilor titularului si utilizarea riguroasa a termenilor. Consideratii privind contrafacerea”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XIII-a, organizat de Rominvent, 9-11.11.2011, Sibiu

”Actiunea in contrafacere in reglementarea Legii nr. 84/1998, modificata”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XII-a, organizat de Rominvent, 8-10.12.2010, Sibiu

”Aspecte procedurale privind solutionarea conflictelor dintre numele de domeniu si marca, respectiv nume comercial”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a XI-a, organizat de Rominvent, 18-20.11.2009, Mangalia

”Sanctiuni pentru incalcarea drepturilor de proprietate industriala”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a X-a, organizat de Rominvent, 12-14.11.2008, Mangalia

”Considerente privind apararea drepturilor de proprietate industriala in contextul importurilor paralele”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a IX-a, organizat de Rominvent, 12-14.12.2007, Mangalia

”Grey Imports vs Exhaustion”, in cadrul seminarului international ”Business Law in an Economy in Transition: from Sub-contracting to Branding”, organizat de Asociatia Internationala a Tinerilor Avocati si Uniunea Internationala a Avocatilor, 28-29.09.2007, Bucuresti

”Proba utilizarii marcii”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a VIII-a, organizat de Rominvent, 1-4.11.2006, Mamaia

”Aspecte teoretice si practice privind limitele dreptului exclusiv asupra marcii”, in cadrul simpozionului ”Contrafacerea in domeniul proprietatii intelectuale”, editia a VII-a, organizat de Rominvent, 7-9.12.2005, Mangalia

Baroul București

Asociația Germană pentru Protecția Proprietății Intelectuale (GRUR)

European Community Trademark Association (ECTA)

International Trade Mark Association (INTA)

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială