Arhiva pentru categoria: lang-ro

Publicații

Avocaţii sunt agenţi esenţiali ai administrării justiţiei

Considerații esențiale privind competența Comisiei de contestații din cadrul OSIM de a constata și pronunța sancțiunea perimării contestației în materia dreptului la marcă

Profesia de avocat, încotro?

Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin Legea de organizare și exercitare a profesiei de avocat (I)

Considerații privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și în acțiunea în contrafacere de fond

Conferința ”Arbitrajul în noile Coduri”, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 2013

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Conferința ”Arbitrajul în noile Coduri”, 2013

Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC

Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Acțiunea în contrafacere în dreptul intern

Consideraţii privind procedura desfăşurată în faţa Tribunalul Arbitral al Oficiului Român pentru drepturile de autor

Impactul Noului Cod Civil asupra contractului de asistență juridică

Aspecte privind stabilirea jurisdicţiei competente să soluţioneze acţiuni în contrafacere cu elemente de extraneitate

Aspecte teoretice și practice privind limitele dreptului exclusiv asupra mărcii

Proba folosirii mărcii

Despre legalitate și responsabilitate