Florea Gheorghe

Avocat dr. Gheorghe Florea

Câteva detalii

Avocat în Baroul București din 1978, imediat după absolvirea Facultății de Drept a Universității din București, dedicat practicării profesiei de avocat, cu o vastă și valoroasă experiență profesională.

Nume de referință în activitatea de asistență juridică și reprezentare în litigii cu un grad ridicat de complexitate și dificultate, în varii materii de drept.  

Doctor în drept procesual civil, cu teza ”Apărarea în procesul civil”, conducător de doctorat Prof. univ. dr. Savelly Zilberstein și Prof. univ. dr. V.M. Ciobanu, Facultaea de Drept, Universitatea din București (2005).

Din bogata sa activitate profesională enumerăm:

  • arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2011);
  • membru al Comisiei de redactare a Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Legea nr. 51/1995);
  • membru al Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă (2006 – 2011);
  • membru al Comisiei de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă (2011 – 2012);
  • președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2007 – 2019);
  • consilier al Baroului București (1990 – 2019);
  • membru al Comisiei permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (din 1994);
  • membru al Consiliului de conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) (de la înființare și până în prezent);
  • lector al INPPA la disciplina Drept procesual civil (de la înființare și până în prezent).

Contact

Telefon

+40 722 310 068


E-mail
gflorea@avfloreagheorghe.ro

Activitate profesională

Facultatea de Drept, Universitatea din București, 1978 (Summa cum laude)

Doctor în drept procesual civil, cu teza: ”Garanții ale dreptului la apărare în procesul civil”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 2006 (Magna cum laude)

Avocat în Baroul București (din 1978)

Arbitru al Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerș și Industrie a României (din 2011)

Arbitru al Comisiei de Arbitraj de pe lângă Uniunea Naționala a Societăților de Asigurare din România (din 2005)

Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod de procedură civilă (2006 – 2011)

Membru al Comisiei de radactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă (2011 – 2012)

Membru al Comisiei pentru elaborarea Proiectului de modificare a Codului Civil (1997 – 2000)

Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (1992 – 1995)

Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Statutului profesiei de avocat (1995 – 1996)

Coordonator al Comisiei pentru elaborarea Proiectului Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (2000)

Membru al Comisiei pentru redactarea Proiectelor actelor normative de înființare și organizare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2001 – 2004)

Raportor pentru România al Proiectului privind perfecționarea pregătirii avocaților în cadrul programului desfășurat sub egida Consiliului Europei privind inițiativa strategică în Balcani (1999 – 2000)

Coordonator al Comisiei de redactare a programei-proiect a Centrului zonal pentru pregătirea și perfecționarea avocaților din Balcani, inițiat de Uniunea Avocaților din România (1999 – 2000)

Lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, materia Drept procesual civil (din 2004)

”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2013

”Apărarea în procesul civil. Garanții procesuale”, Ed. Universul Juridic, București, 2006

Premiul ”TRAIAN IONAȘCU” acordat de ”Revista română de drept privat” pentru cea mai bună carte a anului 2016, pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I art. 1-526, vol. II art. 527-1134” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016

Premiul ”MIHAIL ELIESCU” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I art. 1-526, vol. II art. 527-1134” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016

Premiul ”ISTRATE MICESCU” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru monografia ”Apărarea în procesul civil. Garanții procesuale”, Ed. Universul Juridic, București, 2006

Premiul ”PAUL C. VLACHIDE” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru deontologie și etică profesională (2000)

Despre avocatura din România, la 150 de ani de la reglementarea prin lege

Încadrarea profesiei de avocat în şablonul relaţiilor de tip angajat-angajator încalcă flagrant principiul independenței avocatului și are consecințe grave asupra înfăptuirii statului de drept

Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin Legea de organizare si exercitare a profesiei de avocat (I)

Impactul Noului Cod Civil asupra contractului de asistenta juridica

Condiții de formă ale reprezentării avocațiale, Buletinul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, nr. 2/2006

Apararea titlului profesional de avocat – problema de ordine publica, Revista Avocatul, nr. 1/2006

Pregatirea profesionala initiala si pregatirea profesionala continua a avocatilor, in contextul strategiei de reforma a sistemului judiciar din Romania si consolidarii mediului de afaceri, Revista Avocatul, nr. 1/2005

Avocat roman – avocat european. Armonizarea standardelor de calificare profesionala, Revista Avocatul, nr. 1/2003

Perspectivele de dezvoltare ale profesiei de avocat, Revista Avocatul, nr. 1/2001

Respectarea juramantului profesional al avocatului si casa comuna a justitiei, Revista Avocatul, nr. 1/2000

”Principiul rolului activ al judecatorului. Motivarea actelor de procedura”, în cadrul conferintei ”Viorel Mihai Ciobanu” (ed. 8), organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București, in colaborare cu Universitatea din Bucuresti, 27.02.2020

”Echilibrul procesual între aparența și justețe, între teorie și practică”, in cadrul conferintei ”Litigators”, organizata de Societatea de Științe Juridice și Baroul București in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, Bucuresti, 18-19.04.2019

”Garanțiile procesuale – între deziderate și realitate”, in cadrul conferintei ”Viorel Mihai Ciobanu”, organizată de Societatea de Științe Juridice, Baroul București și Facultatea de Drept a Universității din București, 30.01.2019

”Mecanismele prin care sunt apărate drepturile fundamentale se dereglează sub presiunea unor evenimente dramatice”, mesaj in cadrul congresului general al Uniunii Avocatilor Europeni, Alba-Iulia, 24.06.2016

”Perspectivele evoluţiei legislative la nivelul Uniunii Europene şi în plan naţional în ceea ce priveşte secretul profesional şi confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi client. Preocupări actuale privind secretul profesional în cadrul profesiei de avocat în România”, in cadrul conferintei ”Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apărarea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din România”, organizata de Consilul Barourilor din Europa (CCBE) si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), Bucuresti, 11.12.2014

”Limitele dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziţie în procedura arbitrală”, in cadrul conferintei ”Arbitrajul in noile Coduri”, organizata de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Bucuresti, 16-17.12.2013

”Rolul avocatului in procesul civil conform NCPC”, in cadrul conferintei ”Cunoasterea, intelegerea si aplicarea Noului cod de procedura civila”, organizata de UNBR, INPPA Timisoara, in colaborare cu Baroul Timis, Editura Universul Juridic si Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii de Vest Timisoara, Timisoara, 23-24.11.2012

”Regimul juridic al nulitatii actelor de procedura in Noul Cod de procedura civila”, in cadrul conferintei nationale ”Noile Coduri ale Romaniei”, organizata de Centrul European de Studii si Cercetari Juridice in colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timisoara, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA) și INPPA Timisoara, Timisoara, 27-28.05.2011

Avocatul preferă judecata desfășurată în fața judecătorului, nu în fața ecranului, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 26.04.2020

A devenit fățișă o luptă continuă, pe viață și pe moarte, în plan politic, pentru a controla justiția, inclusiv avocatura, ca partener indispensabil al acesteia, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 13.01.2019

Rolul Uniunii Naționale a Barourilor din România și ”falsa avocatură”, interviu Loredana Voiculescu, www.juridice.ro, 17.06.2018

Noi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 18.03.2018

Inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva umanității!, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 16.11.2017

Avocatul şi accesul la justiţie, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 09.04.2017

Dacă distrugem apărarea, cine mai are un cuvânt de spus?, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 19.05.2016

Rolul avocatului este de a apăra drepturile fundamentale ale cetățenilor, interviu revista ”Avocatul”, 25.11.2015

În ultimii ani s-a realizat modernizarea Casei de Asigurări a Avocaților, interviu Mircea Dragos Fica, www.juridice.ro, 13.11.2015

Statutul profesiei de avocat a avansat mereu sub multe aspecte şi s-a pliat continuu pe cerinţele timpului, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 10.12.2014

Despre starea profesiei de avocat, interviu av. dr. Doina Gherman, www.juridice.ro, 17.06.2014

Despre legalitate si responsabilitate, interviu Andrei Savescu, www.juridice.ro, 21.06.2012

Universul Juridic, Maratonul Legal Point 3, 2018, De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? și Concluzii, realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea

Profit TV, Legile Afacerilor, 2018, realizator Andrei Cristea

Universul Juridic, Maratonul Legal Point 2, 2017, realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea

Universul Juridic, Maratonul Legal Point 5, 2016 (I), realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea

HotNews, Legile Afacerilor, 2016  realizator Andrei Cristea

Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2007 – 2019)

Consilier în Uniunea Națională a Barourilor din România (din 1994)

Membru în Consiliul Baroului București (1990 – 2019)

Președinte al Consiliului de conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2008 – 2019)

Membru al Consiliului Școlii doctorale din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București (din 2014)