Arhiva pentru categoria: procedura civila

Publicații

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor

Câteva observații privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

Considerații privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și în acțiunea în contrafacere de fond

Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC

Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală