Arhiva pentru categoria: Sonia Florea

Publicații

Dezbateri Juridice, ”Drepturile de autor în mediul online”, 2019

Dezbateri Juridice, ”Cât de eficientă este protecția prin marcă?”, 2018

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor. Studiu comparat de jurisprudență

Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor

Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor

Dezbateri Juridice, ”Copy Paste. Despre plagiat”, 2016

Considerații privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată potrivit Noului Cod de Procedură Civilă

Considerații privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii și dreptul la numele comercial și la emblema înregistrate

Câteva observații privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

Considerații esențiale privind competența Comisiei de contestații din cadrul OSIM de a constata și pronunța sancțiunea perimării contestației în materia dreptului la marcă

Considerații privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și în acțiunea în contrafacere de fond

Conferința ”Arbitrajul în noile Coduri”, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 2013

Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC

Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Acțiunea în contrafacere în dreptul intern

Consideraţii privind procedura desfăşurată în faţa Tribunalul Arbitral al Oficiului Român pentru drepturile de autor